ATENTIE!    OFERTA NOASTRA SE ADRESEAZA NUMAI PERSOANELOR JURIDICE

 

  1. EXECUTARE

Furnizorul nu va răspunde de neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor ca urmare a evenimentelor de forță majoră, inclusiv condiții meteo severe, greve totale sau parțiale, revolte, accidente, incendii, explozii, incapacitatea procurării de materiale din sursele uzuale de aprovizionare la prețurile uzuale, lipsa forței de muncă, întreruperi sau întârzieri de transport, embargo, rechiziții sau ordin al unei autorități guvernamentale sau militare privind utilizarea sau destinația materialului sau produsului finit, acte ale terților, inclusiv ale Cumpărătorului, sau din orice altă cauză similară sau nesimilară insurmontabilă pentru Furnizor, chiar atunci când circumstanțele respective nu erau în totalitate imprevizibile și inevitabile. În momentul ivirii oricăror astfel de evenimente mai-sus menționate, Furnizorul poate întârzia executarea sau, la alegerea sa, poate renegocia prețurile și termenii și condițiile de vânzare cu Cumpărătorul. În cazul în care Furnizorul optează pentru renegociere iar Furnizorul și Cumpărătorul nu cad de acord asupra prețurilor sau termenilor revizuiți(te), comanda va fi anulată, fără nici o răspundere.

 

  1. GARANȚIE ȘI VALIDITATE

Furnizorul garantează timp de douăsprezece (12) luni de la data furnizarii produselor, că sunt lipsite de vicii de material.

Garanția este limitată la cele de mai-sus; aceasta va fi nulă în orice alt caz, inclusiv (dar fără limitare la acestea):

–       în cazul depozitării necorespunzătoare de către Cumpărător sau de către un terț;

–       în cazul în care instalarea nu se efectuează în conformitate cu specificațiile Producatorului și cu standardele inginerești recunoscute și acceptate;

–       modificarea produselor de către Cumpărător sau o terță parte, fără aprobarea scrisă prealabilă a Furnizorului;

–       întreținerea sau utilizarea greșită a produselor.

 

Cumpărătorul va informa Furnizorul în scris cu privire la orice viciu, defect sau deficiență privind produsele achizitionate, în termen de maxim două zile lucratoare de la data descoperirii viciului, defectului sau deficienței respectiv(e), în caz contrar Cumpărătorul fiind decăzut din dreptul de a invoca această garanție.

Furnizorul nu va avea nici o răspundere până la data plății produselor iar în acel moment răspunderea respectivă va fi limitată la prețul de achiziție al componentelor indicate ca fiind defecte. Furnizorul nu-și asumă nici o răspundere pentru nici un fel de accidente, daune sau distrugeri care pot fi cauzate, direct sau indirect, de produsele livrate de aceasta. Garanția și răspunderea prevăzute în prezentul paragraf înlocuiesc toate celelalte garanții și răspunderi exprese sau implicite.

Furnizorul NU VA RĂSPUNDE ÎN NICI UN CAZ PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE SECUNDARE SAU DAUNE DE INTERESE.

 

  1. RISCURI – TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

CUMPĂRĂTORUL ÎȘI VA ASUMA TOATE RISCURILE AFERENTE PRODUSELOR VÂNDUTE ȘI TOATE COSTURILE CU PRIVIRE LA ACESTEA, DE LA DATA LIVRĂRII. CU TOATE ACESTEA, TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE SE VA AMÂNA PÂNĂ LA DATA EFECTUĂRII INTEGRALE A PLĂȚILOR CĂTRE Furnizor.

 

  1. PLATA

În cazul neachitării sumelor astfel datorate, Furnizorul își rezevă dreptul de a anula comanda, fără nici o răspundere, sau de a solicita achitarea de îndată a produselor respective.

 

  1. ANULARE

Furnizorul nu va fi obligat în nici un caz să accepte anularea unei comenzi de către Cumpărător. În cazul în care comanda este anulată integral sau parțial de Cumpărător, fără culpa Furnizorului iar Furnizorul acceptă anularea respectivă, Cumpărătorul va răspunde față de Furnizorul cu privire la costurile de anulare, inclusiv dar fără limitare la costurile suportate de Furnizorul.

 

  1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIE

Vânzările efectuate de Furnizor vor fi guvernate de, și interpretate în conformitate cu legile din Romania. Orice litigii vor fi supuse spre soluționare instanțelor de judecată din Bucuresti Romania, care vor avea competență exclusivă de jurisdicție.